Instruktion FM Mattsson Origo-serie

Vanligaste frågor:
 • Blandaren droppar / läcker i stängt läge - Byt krankägla eller komplett kranöverdel.
 • Dålig temperaturreglering  - Se bifogad instruktion för åtgärd.
Reservdelslista, felsökning samt instruktion till termostater i vår Origo-serie hittar ni i bifogad pdf fil.

Se även våra instruktionsfilmer som visar hur man åtgärdar de vanligaste problemen.
FM Mattsson

Kommentarer

 • Hej,
  Jag har en blandare i Origo-serien där omkastaren läcker men endast vid påslaget läge dvs när man duschar. Vilken del behöver bytas och kan bytet göras utan att slå av vattnet?

  Thomas
 • Hej,

  Om omkastaren läcker behöver vi veta vilken modell av dusch du har. Återkom med en bild på din dusch.

  Mvh
  Daniel Kundsupport
 • Hej,Här kommer då även ett par bilder på blandaren.Med vänlig hälsning,  Thomas
 • Hej,

  Börja med att testa det som beskrivs nedan.

  Vrid pipen (vridomkastarpipen) så att den pekar åt vänster jämns med blandarhuset. Då skall man på
  baksidan av pipen se en insexskruv. Syns inte skruven (se bild) har omkastarfunktionen hamnat helt ur
  sitt läge.  Man måste då vrida runt pipen tills man ser insexskruven på baksidan av pipen, lossa den och göra en
  ommontering* av pipen. Kan man inte hitta skruven eller inte ta bort blandaren från väggfästet
  behöver man göra följande:

  Ta hjälp av en 8 mm insexnyckel i utloppsnippeln och vrid medsols medan pipen hålls fast, vrid tills
  skruven syns.  Lossa skruven, ta loss pipen och gör en ommontering* av pipen.

  Om man hittar skruven i annat läge eller kan ta bort blandaren från väggen är det bara att vrida pipen
  tills skruven syns, lossa den och göra en ommontering* av pipen.  *MONTERING AV PIP
  Skjut upp pipen på blandarens utloppsnippel och vrid den i läge rakt till vänster. Tryck upp pipen mot
  blandarhuset och skruva fast den, i vänsterläge, med en 3 mm insexnyckel.
  Mvh
  Daniel Kundsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.