Policy för personuppgifter


För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver Du ange ditt namn och Din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

De uppgifter som sparas är:

Ditt namn

Din e-postadress

Din IP-adress

Eventuella övriga personuppgifter som Du anger i Ditt inlägg eller kommentar


Det är FM Mattsson Mora Group AB (org nr 556051-0207) som är personuppgifts-ansvarig för behandlingen.

Ändamålet med vår behandling är att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med Dig kring de frågor Du har kring våra produkter, och den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla Dig som kund möjligheten att på ett enkelt sätt kunna söka svar på Dina frågor.

De personuppgifter vi lagrar om Dig sparas i maximalt 90 dagar från det att Du publicerat Ditt inlägg eller Din kommentar varefter uppgifterna anonymiseras så att de inte längre går att koppla till Dig som person.


Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar Du även ditt medgivande till att:

Det namn Du anger publiceras publikt tillsammans med Ditt inlägg.

Du lämnar ut Din e-postadress till FM Mattsson Mora Group AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.

FM Mattsson Mora Group AB har rätt att kontakta Dig via denna e-postadress.

FM Mattsson Mora Group AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda Ditt namn och Din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)

FM Mattsson Mora Group AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida Din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan Ditt skriftliga medgivande.

Om Du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler Du Ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad Du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Du kan läsa mer om Dina rättigheter och hur Du kan komma i kontakt med oss i vår generella integritetspolicy; www.fmmattsson.com/sv/Integritetspolicy/


Policy för innehåll


Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta via anmälningsfunktionen i anslutning till inlägg och kommentar.

Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt. Vi ber även våra användare att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.

Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.

Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.