Efterdropp från köksblandare

Upplever du att din köksblandare droppar eller rinner en kort stund efter avstängning?

Efterdroppet beror på att det bildats en "luftkudde" i utloppspipens högsta punkt.Vid låga flöden blir den instängda luften komprimerad och instängd i pipen.När trycket minskar i pipen, expanderar luften vilket orsakar dropp ur pipen. Droppandet slutar när den instängda luften till slut når omgivningstrycket.


För att åtgärda detta kan man göra en genomspolning (luftning) av utloppspipen. Ta loss strålsamlaren. Spola ur pipen med fullt flöde. Sänk flödet lite samtidigt som strålsamlaren skruvas tillbaka (OBS! Flödet skall inte stängas av helt eller sänkas för mycket.) Se även vår video 
som visar detta.

Principen är den samma oavsett blandarmodell.

Efterdropp kan även förekomma om det hamnat smuts eller partiklar i strålsamlaren som påverkar ytspänningen.

FM Mattsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.