Säker Vatten

Branschregler ”Säker Vatteninstallation” är ett regelverk som togs fram av VVS-branschen* för att säkerställa VVS-installationens kvalitet och förebygga person- och egendomsskador samt att de uppfyller kraven på Boverkets byggregler.

FM Mattssons produkter har dokumentation som visar att produkten uppfyller samhällets krav enligt Boverkets byggregler, d.v.s. de är godkända och certifierade av erkända certifieringsorgan samt provningsorgan.
 
Grundkravet är att produkten behöver vara typgodkänd/certifierad för att monteringsanvisningen ska kunna bli accepterad enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
 
Accepterad monteringsanvisning Säker Vatteninstallation visar hur den färdiga installationen uppfyller kraven enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Granskade och accepterade monteringsanvisningar är fysiskt märkta med Säker Vatteninstallations särskilda logotyp. Berörda produkter är märkta med Säker Vatteninstallations logotyp på vår hemsida och i RSK-databasen.
 
*VVS-företag, myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och tillverkare av VVS-produkter

Viktigt att tänka på är att Produkten uppfyller kraven även om monteringsanvisningen inte gör det och installatören kan ändå intyga att installationen är utförd enligt Branschregler Säker Vatten.

Det är skillnad mellan ett godkännande av produkten och ett godkännande av installationen/monteringsanvisning.
FM Mattsson
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.