Instruktion FM Mattsson 9000-serie

Vanligaste frågor:
  • Blandaren droppar / läcker i stängt läge - Byt krankägla eller komplett kranöverdel.
  • Dålig temperaturreglering  - Se bifogad instruktion för åtgärd.
Reservdelslista, felsökning samt instruktion till termostater i vår 9000-serie hittar ni i bifogad pdf fil.

Se även våra instruktionsfilmer som visar hur man åtgärdar de vanligaste problemen.
FM Mattsson
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.